Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 3: Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô trống: 486 : 36 … 378 : 2,8 (13 – 4,2 × 0,75) : 0,2 -- 22,5 + 4,98 : 0,15 – 6,45 9,8 +

Toán Lớp 5: Bài 3: Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô trống: 486 : 36 … 378 : 2,8 (13 – 4,2 × 0,75) : 0,2 ........ 22,5 + 4,98 : 0,15 – 6,45 9,8 + 43,4 : 2,8 ...... 59,22 : 3,6 Bài 4: Tìm số dư trong phép chia 8,5 : 0,13 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương . Bài 5: Biết 20,8l dầu cân nặng 16,64kg. Hoi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 9,6kg. Bài 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5mvà có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 20m. Tính chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật ấy. Bài 7*: Tìm x x : 0,25 + x × 0,25 = 3,4 0,7 :x= 0,75 – 0,5 : x Bài 8*: Giải bằng ba cách 1,19 × 1,02 : 0,68 Bài 9*: Cho một số tự nhiên và một số thập phân có tổng là 265,3. Khi lấy hiệu hai số đó, một bạn quên mất chữ số 0 ở tận cùng của số tự nhiên nên hiệu tìm được là 9,7. Tìm hai số đã cho. ……………………………****………………………… Bài 1: Tính a. 300 + 50 + 0,06 b 50 + 0,6 + 0,07 huhu giúp em với nhìu bài quá

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 3: Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô trống:
  486 : 36 …<… 378 : 2,8
  (13 – 4,2 × 0,75) : 0,2 …=… 22,5 + 4,98 : 0,15 – 6,45
  9,8 + 43,4 : 2,8 …>… 59,22 : 3,6 
  Bài 4: Tìm số dư trong phép chia 8,5 : 0,13 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương .
  8,5 : 0,13 = 65,38 dư 0,1
  Bài 5: Biết 20,8l dầu cân nặng 16,64kg. Hoi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 9,6kg.
    Một kg cân nặng số lít dầu là
               20,8 : 16,64 = 1,25(lit)
       Có số lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 9,6kg là 
                  9,6 x 1,25 = 12(lit)
                 Đáp số : 12 lit
  Bài 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5mvà có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 20m. Tính chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật ấy.
     Diện tích hình vuông là
                         20×20 = 400(m²)
                    Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là
                         400 : 12,5 = 32 (m)
                    Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật ấy là
                         (12,5+ 32)x2 = 89(m)
                             Đáp số : 89m
  Bài 7*: Tìm x
  x : 0,25 + x × 0,25 = 3,4
  x=0,8
  0,7 : x= 0,75 – 0,5 : x
  x=1,6

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân