Toán Lớp 5: Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ? mọ

Toán Lớp 5: Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?
mọi người giúp mình cái này vói

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cây thông 1 ngày đội đó trồng được là:
                     1500÷4 =375(cây) 
  Số cây thông Trong 12 ngày đội đó trồng được là:
                      375×12=4500(cây)
                            Đáp số: 4500 cây

  Trả lời

Viết một bình luận