Toán Lớp 5: Bài 1: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/ giờ, lúc về từ B đến A với vận tốc 60 km/ giờ. Thời gian lúc về kém thời gian lúc đi 18

Toán Lớp 5: Bài 1: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/ giờ, lúc về từ B đến A với vận tốc 60 km/ giờ. Thời gian lúc về kém thời gian lúc đi 18 phut. Tính quãng đường AB.
Bài 2: Lúc 6 giờ sáng, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 20 km/ giờ. Đến 8 giờ 15 phút, một người khác đi xe máy từ A về B với vận tốc 30km/ giờ. Hỏi xe máy đuổi kịp xe đạp lúc mấy giờ

TRẢ LỜI

 1. Bài 1:
  Đổi: 18 phút = 0,3 giờ
  Số giờ mỗi ki-lô-mét ô tô đi từ A đến B là:
  1 : 50 = 1/50 (giờ)
  Số giờ mỗi ki-lô-mét ô tô đi từ B về A là:
  1 : 60 = 1/60 (giờ)
  Hiệu số giờ mỗi ki-lô-mét ô tô đi từ A đến B so với mỗi số giờ mỗi ki-lô-mét ô tô đi từ B về A là:
  1/50 – 1/60 = 1/300 (giờ)
  Quãng đường AB dài là:
  0,3 : 1/300 = 90 (km)
  Đáp số: 90 km.
  Bài 2:
  Thời gian người đi xe đạp đi trước người đi xe máy là:
  8 giờ 15 phút – 6 giờ = 2 giờ 15 phút
  Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ
  Người đi xe đạp đi được quãng đường trong 2,25 giờ là:
  20 × 2,25 = 45 (km)
  Hiệu vận tốc giữa người đi xe đạp và người đi xe máy là:
  30 – 20 = 10 (km/giờ)
  Thời gian để xe máy gặp xe đạp là:
  45 : 10 = 4,5 (giờ)
  Đổi: 4,5 giờ = 4 giờ 30 phút 
  Xe máy đuổi kịp xe đạp lúc:
  6 giờ + 4 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút
  Đáp số: 10 giờ 30 phút
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!
  @Drew Mclntyre

  Trả lời
 2. Bài 1 :
  Tỉ lệ vận tốc đi và về là 50/60 = 5/6
  Gọi thời gian đi là 6 phần , thời gian về là 5 phần 
  Hiệu  số phần bằng nhau là:
         6 – 5 = 1 ( phần )
  Đổi 18 phút = 0,3 giờ
  Vậy 1 phần = 0,3 giờ 
  Thời gian lúc đi là :
       0,3 x 6 = 1,8 ( giờ )
  Quãng đường dài từ A đến B là:
        1,8 x 50 = 90 ( km )
                     Đáp số : 90 km
  Bài 2 :
  Thời gian người đi xe máy đi sau người đi xe đạp là :
         8 giờ 15p – 6 giờ = 2 giờ 15p 
            Đổi : 2 giờ 15p = 2,25 giờ 
  Trong 2,25 giờ người đi xe đạp đi được quãng đường  là :
          20 x 2,25 = 45 ( km )
  Hiệu vận tốc giữa người đi xe đạp và người đi xe máy là :
          30 – 20 = 10  ( km/giờ )
  Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là:
           45 : 10 = 4,5  ( giờ )
        Đổi : 4,5 giờ = 4 giờ 30
  Xe máy đuổi kịp xe đạp lúc :
           6 giờ +  4 giờ 30p = 10 giờ 30p
                    Đáp số:  10 giờ 30p
                         Chúc bạn học tốt                

  Trả lời

Viết một bình luận