Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 1: Đặt tính rồi tính a. 237,33 : 27 b. 819 : 26 c. 71,44 : 4,7 d. 6 : 6,25 Bài 2: Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau: 3,4 : 0,1

Toán Lớp 5: Bài 1: Đặt tính rồi tính
a. 237,33 : 27 b. 819 : 26
c. 71,44 : 4,7 d. 6 : 6,25
Bài 2: Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:
3,4 : 0,1 3 : 0,25 – 4,05
34,56 : (1,46 +3,34) 18,5 + 155 × 0,1
275,8: 100 41,37 : 15
7,2 + 12 : 16 38,88 : 5,4
Bài 3: Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào ô trống: 486 : 36 … 378 : 2,8 (13 – 4,2 × 0,75) : 0,2 ........ 22,5 + 4,98 : 0,15 – 6,45 9,8 + 43,4 : 2,8 ...... 59,22 : 3,6 Bài 4: Tìm số dư trong phép chia 8,5 : 0,13 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương . Bài 5: Biết 20,8l dầu cân nặng 16,64kg. Hoi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 9,6kg. Bài 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5mvà có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 20m. Tính chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật ấy. Bài 7*: Tìm x x : 0,25 + x × 0,25 = 3,4 0,7 :x= 0,75 – 0,5 : x Bài 8*: Giải bằng ba cách 1,19 × 1,02 : 0,68 Bài 9*: Cho một số tự nhiên và một số thập phân có tổng là 265,3. Khi lấy hiệu hai số đó, một bạn quên mất chữ số 0 ở tận cùng của số tự nhiên nên hiệu tìm được là 9,7. Tìm hai số đã cho. ……………………………****………………………… bài hơi dài mọi người thông cảm ạ

Comments ( 1 )

 1. bài 1:
  237,33 : 27 = 8,79
  819 : 26 = 31,5
  71,44 : 4,7 = 15,2
  6 : 6,25 = 0,96
  bài 2:
  3,4 : 0,1  =  18,5 + 155 x 0,1
  34,56 : (1,46 + 3,34)  =  38,88 : 5,4
  275,8 : 100  =  41,37 : 15
  7,2 + 12 : 16  =  3 : 0,25 – 4,05
  bài 3:
  486 : 36 > 378 : 2,8
  (13 – 4,2 x 0,75) : 0,2 = 22,5 + 4,98 : 0,15 -6,45
  9,8 + 43,4 : 2,8 < 59,22 : 3,6
  bài 4:
   
  đáp số :  ), (dư 
  số kg l dầu cân nặng là:
  số  dầu để nặng 9,6kg là:
                 đáp số : 12l dầu
  bài 6:
  đáp án + giải thích :
   diện tích của hình vuông đó là:
            20 x 20 = 400 (m²)
  chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:
            400 : 12,5 = 32 (m)
  chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là:
            (32 + 12,5) x 2 = 89 (m)
                                 đáp số : 89m
  bài 7:
  ít điểm quá nên mình ko làm nhé
  bài 8:
  ít điểm quá nên mình ko làm nhé 
  bài 9:
  đáp án + giải thích hơi loằng nghoằng và khó hiểu chút:
  gọi số tự nhiên đó là a ta có 0 < a < 265,3
  số thập phân b trong đó: 0 < b < 265,3
  theo đề ra : a + b = 265,3 (1)
  khi mất chữ số 0 ở tận cùng thì số tự nhiên đó trở thành a/10
  do đó theo tính cách của bạn do hiệu của chúng sẽ là: a/10 – b = 9,7 (2)
  giải 2 chương trình trên nên ta được 2 cặp nghiệm là:
  cặp 1 : (a , b) = (250 : 153/10)
   cặp 2 : (a , b) = (3623/11 , 2556/11)
  như vậy chỉ có 1 thỏa mãn
  2 số đó là : 250 và 153/10
                     CHÚC BẠN HỌC TỐT          
  MONG BẠN CHO MÌNH TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ
               @MẠNH HIẾU 1304              

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng