Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: bài 1 : Bà An mua 750kg gạo tẻ và 250 kg gạo nếp cho lớp bán trú . Hỏi : a) số gạo tẻ chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo nếp ? b) số gạo

Toán Lớp 5: bài 1 : Bà An mua 750kg gạo tẻ và 250 kg gạo nếp cho lớp bán trú . Hỏi :
a) số gạo tẻ chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo nếp ?
b) số gạo nếp bằng bao nhiêu phần trăm số gạo tẻ?
Bài 2 : Một khu đất HCN có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài và kém chiều dài 13,2 m . Tính chu vi và diện tích khu đất đó
Giải giúp mình 2 bài với nha

Comments ( 1 )

 1. Bài làm :
  Bài 2 : Bài giải
  Chiều dài khu đất hình chữ nhật đó là :
  13,2 : (5 – 2) × 5 = 22(m)
  Chiều rộng khu đất hình chữ nhật đó là :
  22 – 13,2 = 8,8(m)
  Chu vi khu đất hình chữ nhật đó là :
  (22 + 8,8) × 2 = 61,6(m)
  Diện tích khu đất hình chữ nhật đó là :
  22 × 8,8 = 193,6(m2)
  Đáp số : Chu vi : 61,6 m.
  Diện tích : 193,6 m2.
  mik gửi nhé cho mik xin câu trả lời + 5 sao + cảm ơn nha bn ơi.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )