Toán Lớp 5: (x – 7,6 + 12,75) – 9,2 = 16,72 x = ?

By Hiểu Vân

Toán Lớp 5: (x – 7,6 + 12,75) – 9,2 = 16,72
x = ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: (x – 7,6 + 12,75) – 9,2 = 16,72 x = ?”

Viết một bình luận