Toán Lớp 5: 5x5x5x5x–.x5(2015 thừa số 5) 6x6x6=x6(2015 thừa số 6)

Toán Lớp 5: 5x5x5x5x………x5(2015 thừa số 5)
6x6x6…………x6(2015 thừa số 6)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   tận cùng laf5 
  tận cùng là 6 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  cách số lẻ nhân với 5 thì tận cùng bằng 5
  số 6 nhân với 6 thì tận cùng bằng 6  

  Trả lời

Viết một bình luận