Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 4dam2m.=..dam 2m3mm=..m 12/25 được viết dưới dạng phân số thập phân là

Toán Lớp 5: 4dam2m.=..dam
2m3mm=..m
12/25 được viết dưới dạng phân số thập phân là

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   4dam2m=4,2dam
  2m3mm=2,003m
  12/25 viết dưới dạng thập phân là=0,48

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai