Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 2 người cùng làm chung 1 công việc sau 12 giờ thì hoàn thành Nếu người thư nhất làm 1 mình 2/3 công việc mất 10 giờ Hỏi người thứ 2 làm

Toán Lớp 5: 2 người cùng làm chung 1 công việc sau 12 giờ thì hoàn thành Nếu người thư nhất làm 1 mình 2/3 công việc mất 10 giờ Hỏi người thứ 2 làm 1/3 công việc còn lại mất bao lâu ?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $20$ giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong 1 giờ, hai người làm được số công việc là:
  $1\ :\ 12= \dfrac{1}{12}$ (công việc)
  Trong 1 giờ, người thứ nhất làm được số công việc là:
  $\dfrac{2}{3}\ :\ 10 = \dfrac{1}{15}$ (công việc)
  Trong 1 giờ, người thứ hai làm được số công việc là:
  $\dfrac{1}{12} – \dfrac{1}{15} = \dfrac{1}{60}$ (công việc)
  Thời gian người thứ hai làm $\dfrac13$ công việc còn lại là:
  $\dfrac13:\ \dfrac{1}{60} = 20$ (giờ)
              Đáp số: $20$ giờ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly