Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 167 : một tấm vải dài 36 m . lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vải , mỗi mảnh vải dài 1 và 1/5 m . lần thứ hai ng ta cắt đc 6 mảnh vải dà

Toán Lớp 5: 167 : một tấm vải dài 36 m . lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vải , mỗi mảnh vải dài 1 và 1/5 m . lần thứ hai ng ta cắt đc 6 mảnh vải dài như nhau thì vừa hết tấm vải . hỏi mỗi tấm vải cắt ra ở lần thứ hai dài bao nhiu mét ?
nhanh hộ mấy chế ợkk

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp :
  2,8 m
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Độ dài 16 mảnh vải đầu tiên là : 19,2
  Độ dài 6 mảnh vài sau là :
           36 – 19,2 = 16,8 ( m )
  Độ dài mỗi mảnh vải ở lần cắt thứ 2 là :
           16,8 : 6 = 2,8 ( m )
                    Đáp số : 2,8 m

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Độ dài 16 mảnh vải đầu tiên là:
  $1\dfrac{1}{5}$ x $16 = 16\dfrac{16}{5} = 19\dfrac{1}{5} = 19,2(m)$
  Độ dài 6 mảnh vài sau là:
  $36 – 19,2 = 16,8m$
  Độ dài mỗi mảnh vải ở lần cắt thứ 2 là:
  $16,8 : 6 = 2,8(m)$
  Đáp số: $2,8m$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Lan