Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1288 : 25 cả cách đọc khi chia nữa ạ em đang cần gấp em cho câu trả lời hay nhất lun

Toán Lớp 5: 1288 : 25
cả cách đọc khi chia nữa ạ
em đang cần gấp
em cho câu trả lời hay nhất lun

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1288 : 25=51,52
  cách đọc: năm mươi mốt phẩy năm mươi hai
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-5-1288-25-ca-cach-doc-khi-chia-nua-a-em-dang-can-gap-em-cho-cau-tra-loi-hay-nhat-lun

 2. 1288 : 25=51,52
  Cách làm: xem ảnh
  cách đọc khi chia:
  Ta lấy 128 chia 25 được khoảng 5, 5 nhân 25 bằng 125, 128-125 bằng 3 viết 3
  Hạ 8, 38 chia 25 được khoảng 1, ta lấy 1 nhân 15 bằng 25, 38-25 bằng 13
  Dư 13 mượn 0 được 130, lấy 130 chia 25 được khoảng 5, (Trước 5 có dấu phẩy vì mượn 0), 5 nhân 25= 125, 130 trừ 125 bằng 5
  Mượn tiếp 0 được 50, 50 chia 25 đc 2, 2 nhân 25 cx bằng 50, 50 trừ 50 bằng 0

  toan-lop-5-1288-25-ca-cach-doc-khi-chia-nua-a-em-dang-can-gap-em-cho-cau-tra-loi-hay-nhat-lun

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )