Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1 phòng học có chiều dài 7 m chiều rộng và chiều cao 3,5 m. các cửa ra vào và cửa sổ chiếm 16 m vuông. tính phí tiền quét vôi bên tron

Toán Lớp 5: 1 phòng học có chiều dài 7 m chiều rộng và chiều cao 3,5 m. các cửa ra vào và cửa sổ chiếm 16 m vuông. tính phí tiền quét vôi bên trong căn phòng biết giá 1 m vuông bằng 50 ngàn đồng

Comments ( 2 )

 1. Tiền sơn chiều dài phòng học là
  7×50=350nghìn(chiều dài) 
   Tiền sơn chiều cao phòng học là
  (3,5+3,5)x50=350nghìn(chiều cao)
  tiền phần ko thể sơn trong lớp học là
  (16:4)x50=200 nghìn(phần cửa ko thể sơn)
  Tiền sơn chiều rộng lớp học là
   5×50=250nghìn(chiều rộng)
  =)350+250+350-200=750 ngàn đồng

 2. a ) Diện tích xung quanh của căn phòng là :
  ( 8 + 4,5 ) xx 2 xx 4 = 100 ( m^2 )
  Diện tích trần nhà của căn phòng là :
  8 xx 4,5 = 36 ( m^2 )
  Diện tích cần quét sơn là :
  100 + 36 – 16 = 120 ( m^2 )
  b ) Số tiền sơn căn phòng đó là :
  120 xx 32 000 = 3 840 000 ( đồng )
                           Đáp số : a ) 120m^2
                                         b ) 3 840 000 đồng
  #dtkc
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey