Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Vì sao ta không tính: (7 : 3) x 15 ? *

Toán Lớp 4: Vì sao ta không tính: (7 : 3) x 15 ? *

Comments ( 2 )

 1. Xin hay nhất nếu được ak 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( 7 : 3 ) × 15  
  => đề sai 
  ————-
  đề đúng là :
  => ( 15 × 7 ) : 3  
  = 105 : 3  
  = 35  
  @Sha

 2. Giải đáp:
   
  Vì 7:3 ko đc
  kết quả đúng phải là :
  = (7 x 15 ) : 3
  = 105 : 3
  = 35
  $Bear$#
  cho mik xin hay nhat a
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang