Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là 95. Một số trong đó là số lớn nhất có 2 chữ số mà cả hai chữ số đều là số chẵn. Tìm số còn lại? ( Trình b

Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là 95. Một số trong đó là số lớn nhất có 2 chữ số mà cả hai chữ số đều là số chẵn. Tìm số còn lại? ( Trình bày bài giải)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   tổng hai số là 
  95×2=190 
  số lớn nhất có 2 chữ số mà cả hai chữ số đều là số chẵn:98 
  số còn lại là 
  190-98=102 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
      Tổng 2 số là:
               95 x 2=190
  số lớn nhất có 2 chữ số mà hai số đều là số chẵn:98
       Số kia là:
             190-98=102
               Đáp số:102
   

  Trả lời

Viết một bình luận