Toán Lớp 4: Tổng số tuổi của hai mẹ con là 36 tuổi . Mẹ hơn con 26 tuổi .Tính tuổi của mỗi người ?

Toán Lớp 4: Tổng số tuổi của hai mẹ con là 36 tuổi . Mẹ hơn con 26 tuổi .Tính tuổi của mỗi người ?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tổng số tuổi của hai mẹ con là 36 tuổi . Mẹ hơn con 26 tuổi .Tính tuổi của mỗi người ?”

Viết một bình luận