Toán Lớp 4: Tìm số tròn trăm x, biết: 17900 < x x 4 < 18100

Toán Lớp 4: Tìm số tròn trăm x, biết: 17900 < x x 4 < 18100

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tìm số tròn trăm x, biết: 17900 < x x 4 < 18100”

Viết một bình luận