Toán Lớp 4: tích của 2 số là 456. nếu gấp thừa số lên 3 lần và giữ nguyên thừa số thứ 2 thì tích bằng bao nhiêu

By Uyên Trâm

Toán Lớp 4: tích của 2 số là 456. nếu gấp thừa số lên 3 lần và giữ nguyên thừa số thứ 2 thì tích bằng bao nhiêu
Viết một bình luận