Toán Lớp 4: Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

Toán Lớp 4: Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   90
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   SỐ CHIA HẾT CHO 2 VÀ 5 CÓ HÀNG ĐƠN VỊ LÀ 0
  HÀNG CHỤC LÀ BẤT CỨ SỐ NÀO CŨNG ĐƯỢC  NHƯNG PHẢI CÓ HÀNG ĐƠN VỊ LÀ 0NHA BẠN NHƯNG MÌNH CHỌN SỐ 90 CHO ĐẸP

  Trả lời

Viết một bình luận