Toán Lớp 4: Một nhà may gồm ba to cong nhan.Tổ thư nhat san xuất được 90 san phẩm .To thu hai dân xuất được hơn to thứ nhất 4 san pham.To thứ ba h

By Tuyết

Toán Lớp 4: Một nhà may gồm ba to cong nhan.Tổ thư nhat san xuất được 90 san phẩm .To thu hai dân xuất được hơn to thứ nhất 4 san pham.To thứ ba hơn trung binh hai to trên 6 san phẩm. Hoi cả ba to san xuất được bảo nhiều sân pham

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một nhà may gồm ba to cong nhan.Tổ thư nhat san xuất được 90 san phẩm .To thu hai dân xuất được hơn to thứ nhất 4 san pham.To thứ ba h”

 1. Giải đáp :
                                            Bài giải :
                 Tổ thứ hai sản xuất được số sản phẩm là :
                               90 + 4 = 94 { sản phẩm }
                 Tổ thứ ba sản xuất được số sản phẩm là :
                               { 90 + 94 } : 2 + 6 = 98 { sản phẩm }
                 Cả ba tổ sản xuất được số sản phẩm là :
                                { 90 + 94 }+ 98 = 282 { sản phẩm }
                                                           Đáp số : 282 sản phẩm .
       Chúc bạn hc tốt !
  ωhabichthuy ≈ HoiĐap247.com

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:

      Tổ thứ hai sản xuất số sản phẩm là :

                90 + 4 = 94 ( sản phẩm )

      Tổ thứ 3 sản xuất số sản phẩm là :

       \frac{90 + 94 }{2}  + 6 = 98 ( sản phẩm ) 

       Cả ba tổ sản xuất được số sản phầm là :

              90 + 94 + 98 = 282 ( sản phẩm )

                    Đáp số: 282 sản phẩm

   

  Trả lời

Viết một bình luận