Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình vuông người ta trồng một vườn hoa hình vuông trong mảnh đất đó thì diện tích còn lại là 561 mét vuông Tính chu vi mản

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình vuông người ta trồng một vườn hoa hình vuông trong mảnh đất đó thì diện tích còn lại là 561 mét vuông Tính chu vi mảnh đất hình vuông biết cạnh của mảnh đất hơn cạnh vườn hoa 17 m. Giúp mình với

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:40 m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích miếng đất hình vuông Ɩà:
      36×25=900 (m²)
  Diện tích miếng đất trồng hoa Ɩà:
   900:9=100 (m²)
  Ta có cạnh c̠ủa̠ hình vuông Ɩà 10 m vì 10×10 =100 m²
  Chu vi miếng đất trồng hoa Ɩà:
  10×4 =40 m
  Chúc bạn học tốt!!!!!

 2. Giải đáp:  Làm theo các bước nhé
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích miếng đất hình vuông Ɩà:
      36×25=900 (m²)
  Diện tích miếng đất trồng hoa Ɩà:
   900:9=100 (m²)
  Ta có cạnh c̠ủa̠ hình vuông Ɩà 10 m vì 10×10 =100 m²
  Chu vi miếng đất trồng hoa Ɩà:
  10×4 =40 m
  Giải đáp:  40m

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương