Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m , chiều dài hơn chiều rộng là 97m . Tính diện tích hình chữ nhật

Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m , chiều dài hơn chiều rộng là 97m . Tính diện tích hình chữ nhật đó

Comments ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Chiều dài mảnh đất đó là:
        (307+97):2=202 (m)
  Chiều rộng mảnh đất đó là:
        307-202=105 (m)
  Diện tích mảnh đất đó là:
        202xx105=21210 (m^2)
                   Đáp số: 21210 m^2.

 2. # chớp#  
  Chiều rộng của mảnh đất là : 
  ( 307 – 97 ) : 2 = 105 ( m )  
  Chiều dài của mảnh đất là : 
  105 + 97 = 202 ( m )
  Diện tích của mảnh đất là : 
  105 x 202 =21210( m ^2 )  
              Đáp số : 21210 m ^2  

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn