Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m , chiều dài hơn chiều rộng là 97m . Tính diện tích hình chữ nhật

Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m , chiều dài hơn chiều rộng là 97m . Tính diện tích hình chữ nhật đó

0 bình luận về “Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m , chiều dài hơn chiều rộng là 97m . Tính diện tích hình chữ nhật”

Viết một bình luận