Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m. , a)Tính chu vi mảnh đất đó b

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.
,
a)Tính chu vi mảnh đất đó
b) Tính diện tích mảnh đất đó?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  chiều dài là:
   (270+56):2=163m
  chiều rộng là :
  270-163=107m
   chu vi mảnh đất là:
    (163+107) nhân 2=540m
  DT mảnh đất là:
   163 nhân 107=17441m vuông

 2. Giải đáp: Chu vi: 540 m.
                Diện tích: 17441 m^2.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng mảnh đất đó là:
  (270 – 56) : 2 = 107 (m) 
  Chiều dài mảnh vườn là:
  107 + 56 = 163 (m)
  a) Chu vi mảnh vườn là:
  (107 + 163) xx 2 = 540 (m)
  b) Diện tích mảnh vườn là:
  107 xx 163 = 17441 (m^2)
           Đáp số: Chu vi: 540 m.
                         Diện tích: 17441 m^2.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly