Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 72m.chiều dài hơn chiều rộng 54dm.tìm chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó

By Kim Duyên

Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 72m.chiều dài hơn chiều rộng 54dm.tìm chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó

0 bình luận về “Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 72m.chiều dài hơn chiều rộng 54dm.tìm chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 72 m =  720 dm
  Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  720:2=360 (dm)
  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  (360+54):2=207 (dm)
  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  360-207=153 (dm)
  Đáp số : chiều dài là 207 dm
  chiều rộng là 153 dm

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi của mãnh đất hình chữ nhật đó là:
     72 : 2 = 36 (m)
  Đổi: 36m = 360dm
  Chiều dài mảnh đất đó là:
     (36+24) : 2 = 192 (dm)
  Chiều rộng mảnh đất đó là:
     192 – 54 = 138 (dm)
        Đáp số: CD: 192dm
                     CR: 138dm
  Chúc bạn học tốt ạ !!!????????????
   

  Trả lời

Viết một bình luận