Toán Lớp 4: Một khu chung cư Hà Nội tiến hành xét nghiệm Covid 19 cho cư dân trên một cái sân có nửa chu vi là 80m,chiều dài hơn chiều rộng 12m. a

Toán Lớp 4: Một khu chung cư Hà Nội tiến hành xét nghiệm Covid 19 cho cư dân trên một cái sân có nửa chu vi là 80m,chiều dài hơn chiều rộng 12m.
a)Tính diện tích sân đó 2
b)Người ta quy định khoảng cách trên sân, có 1 người 2m ,hỏi khu vực sân đó chứa được tất cả bao nhiêu người.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 
   
  Giải thích câu trả lời:
  a) (Đoạn này vẽ sơ đồ ở dưới)
  => CD= (80+12):2 = 46 (m)
  => CD= 80-46 = 34 (m)
  => S= 46 . 34 = 1564 (m2)
  b) Khu đó chứa được số người là:
  1564:2 = 782 (người)
    Đ/s: a) 1564 m2
           b) 782 người

  toan-lop-4-mot-khu-chung-cu-ha-noi-tien-hanh-et-nghiem-covid-19-cho-cu-dan-tren-mot-cai-san-co-n

  Trả lời
 2. ~ Gửi cọu  (◍•ᴗ•◍)~
  Chiều dài cái sân là:
  (80+12):2= 46(m)
  Chiều rộng cái sân là:
  80-46= 34(m)
  a) Diện tích cái sân là:
  46xx34= 1564(m^2)
  b) Khu vực đó chứa tất cả số người là:
  1564:2= 782 (người)
  Đáp số: a) 1564m^2
  b) 782 người
   

  Trả lời

Viết một bình luận