Toán Lớp 4: Một hình chữ có nửa Chu vi là 15 cm chiều rộng là 6cm Tính diện tích hình chữ nhật đó

Toán Lớp 4: Một hình chữ có nửa Chu vi là 15 cm chiều rộng là 6cm Tính diện tích hình chữ nhật đó

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một hình chữ có nửa Chu vi là 15 cm chiều rộng là 6cm Tính diện tích hình chữ nhật đó”

Viết một bình luận