Toán Lớp 4: Một đội xe gồm 5 xe chở hàng 3 xe đầu mỗi xe chở được 1500 kg hàng cà hai xe sau mỗi xe chở được hai tấn hàng .Hỏi trung bình mỗi xecho

By Trang

Toán Lớp 4: Một đội xe gồm 5 xe chở hàng 3 xe đầu mỗi xe chở được 1500 kg hàng cà hai xe sau mỗi xe chở được hai tấn hàng .Hỏi trung bình mỗi xechowr được bao nhiêu kg hàng ?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một đội xe gồm 5 xe chở hàng 3 xe đầu mỗi xe chở được 1500 kg hàng cà hai xe sau mỗi xe chở được hai tấn hàng .Hỏi trung bình mỗi xecho”

 1. Đổi 2 tấn = 2000 kg
  Tổng khối lượng hàng mà cả 5 xe chở là:
  2000×2+1500×3= 8500 ( kg )
  Trung bình khối lượng hàng mỗi xe chở là:
  8500/5= 1700 ( kg )
                           Đáp số: 1700 kg
  Chúc bạn học tốt!
   

  Trả lời

Viết một bình luận