Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một cưa hàng 3 ngày đầu bán đc 155 kg gạo . Hai ngày sau cửa hàng bán đc nhiều hơn 1 tạ gạo . Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán đ

Toán Lớp 4: Một cưa hàng 3 ngày đầu bán đc 155 kg gạo . Hai ngày sau cửa hàng bán đc nhiều hơn 1 tạ gạo . Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán đc bao nhiêu kg gạo ? Mn người giải chi tiết giúp em nha !!!

Comments ( 2 )

 1. baGiải đáp:
   đổi 1 tạ =100 kg
  Hai ngày sau cửa hàng bán được số kg là 
  155+100=255 (kg)’
  cả hai ngày bán được
  155 +255=410
  trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán đc số kg gạo là 
  410 :(2+3)=85 (kg)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2.              Đổi $1$ tạ = $100$ kg
  Hai ngày sau cửa hàng bán được số ki lô gam là:
                $155$ + $100$ = $255$ ( kg )
  Cửa hàng bán trong số ngày là:
                 $3$ + $2$ = $5$ ( ngày )
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán số ki lô gam là :
                ( $155$ + $255$ ) : $5$ = $82$ ( kg )
                                 Đáp số : $82$ kg
                        $#vippro1234$ 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn