Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: MÔN TIẾNG VIỆT Bài 1: Gạch dưới từ nghi vấn trong các câu sau: a. Ai là hiệu trưởng trường em? b. Cái gì có thể bay lên bầu trời? c.

Toán Lớp 4: MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1: Gạch dưới từ nghi vấn trong các câu sau:
a. Ai là hiệu trưởng trường em?
b. Cái gì có thể bay lên bầu trời?
c. Cần cầu được vận hành như thế nào?
d. Mẹ em đang làm gì?
Các bạn giúp mình với nhé !!!
Các bạn làm bài đi mình sẽ vote 5 sao cho !!!

Comments ( 2 )

 1. Các từ nghi vấn là
  a)Ai
  b)Cái gì
  c)như thế nào
  d)gì

 2. Bài 1: Gạch dưới từ nghi vấn trong các câu sau:
  a. Ai là hiệu trưởng trường em?
  b. Cái có thể bay lên bầu trời?
  c. Cần cầu được vận hành như thế nào?
  d. Mẹ em đang làm ?
  sai mong đừng báo cáo
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh