Toán Lớp 4: lãi suất tiết kiệm là 0,4 %. một người gửi 50000000 đồng. hỏi sau 1 tháng tổng số tiền vốn và tiền lãi là bao nhiêu ?

Toán Lớp 4: lãi suất tiết kiệm là 0,4 %. một người gửi 50000000 đồng. hỏi sau 1 tháng tổng số tiền vốn và tiền lãi là bao nhiêu ?

TRẢ LỜI

 1. $\text{Tiền lãi sau 1 tháng là:}$
  $\text{50 000 000 × 0,4 : 100 = 200 000 ( đồng )}$
  $\text{Số tiền sau 1 tháng rút ra được là:}$
  $\text{50 000 000 + 200 000 = 50 200 000 ( đồng )}$
  $\text{Đáp số: 50 200 000 đồng}$

  Trả lời

Viết một bình luận