Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Hiệu hai số là 705. Tổng 2 số gấp 5 lần số bé. Tìm 2 số đó.

Toán Lớp 4: Hiệu hai số là 705. Tổng 2 số gấp 5 lần số bé. Tìm 2 số đó.

Comments ( 2 )

 1. Gọi 2 số cần tìm là a, b ( a>b )
  Ta có : hiệu 2 số là 705
  nên a-b =705   (1)
  Lại có tổng 2 số gấp 5 lần số bé nên
  a+b =5b –> a=4b
  Thay a= 4b vào (1) ta được:
  4b -b =705
  –> 3b =705
  –> b= 235
  –> a =4b=940
  Vậy 2 số cần tìm là 940 và 235
  @linhkhanh8191

 2. Ta có sơ đồ:
  số lớn: |———-|———-|———-|———-|
  số bé:  |———-|                705
                                   Bài giải
  Số bé là:
  705 : 3 = 235
  Số lớn là:
  235 x 4 = 940
  Đáp số : số bé: 235
                số lớn 940
  @tramy2011hn                              

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )