Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Để lát nền một phòng học hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6 người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 40cm. Hỏi cần bao nhiê

Toán Lớp 4: Để lát nền một phòng học hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6 người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 40cm. Hỏi cần bao nhiêu viên để lát kín nền phòng học đó ( biết phần mạch vữa không đáng kể ) làm hộ mình vs ạ

Comments ( 2 )

 1. Diện tích nền phòng học đó là:

  8xx6=48(m^2)

  Đổi 48m^2=480000cm^2

  Diện tích viên gạch men đó là:

  40xx40=1600(cm^2)

  Số viên gạch cần lát đủ nền phòng học đó là:

  480000:1600=300 (viên gạch)

  Đáp số: 300 viên gạch

 2. Giải đáp:

  $300$ viên gạch men.

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  S nền phòng học hình chữ nhật đó là :

  $8×6=48(m^{2})$ 

   Đổi : $48m^{2}= 480 000cm^{2}$

  S của viên gạch men là :

  $40×40=1600(cm^{2})$ 

  Số viên gạch cần dùng là:

  $480 000 : 1600 = 300$ (viên)

  Đáp số: $300$viên gạch men.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )