Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Có một số xe ô tô mỗi xe chở lượng gạo như nhau . đoàn thứ nhất có 4 xe, trong đó một xe chở đi 44 kg Thì đoàn xe đó chở được 3592kg .

Toán Lớp 4: Có một số xe ô tô mỗi xe chở lượng gạo như nhau . đoàn thứ nhất có 4 xe, trong đó một xe chở đi 44 kg Thì đoàn xe đó chở được 3592kg . Nếu đoàn xe thứ hai thứ hai có 9 xe ô tô và một xe chở thêm một bao nặng 18 kg nữa thì đoàn xe đó chở được bao nhiêu kg gạo
Cho em đáp an thôi ạ

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số kg gạo đoàn xe 2 chở là:5842+44=5886(kg)
  Thật ra, đoàn xe 2 chở số kg là:5886-42=5844(kg)
  Đáp số :5844kg

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình