Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: có một cái cân hai đĩa với các quả cân1g,2g,4g và 8g.chứng tỏ rằng có thể cân các vật có khối lượng từ 1g đén 15g mà chỉ cần đặt các qu

Toán Lớp 4: có một cái cân hai đĩa với các quả cân1g,2g,4g và 8g.chứng tỏ rằng có thể cân các vật có khối lượng từ 1g đén 15g mà chỉ cần đặt các quả cân trên cùng một đĩa cân

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  1g = 1g
  2g = 2g
  3g = 2g + 1g
  4g = 4g
  5g = 1g + 4g
  6g = 2g + 4g
  7g = 1g + 2g + 4g
  8g = 8g
  9g = 8g + 1g
  10g = 8g + 2g
  11g = 8g + 2g + 1g
  12g = 8g + 4g
  13g = 8g + 4g + 1g
  14g = 8g + 4g+ 2g
  15 = 8g + 4g + 2g + 1g
  ( Lưu ý : Do cùng đề bài chứ tui ko chép mạng đâu nhé )
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1g = 1g
  2g = 2g
  3g = 2g + 1g
  4g = 4g
  5g = 1g + 4g
  6g = 2g + 4g
  7g = 1g + 2g + 4g
  8g = 8g
  9g = 8g + 1g
  10g = 8g + 2g
  11g = 8g + 2g + 1g
  12g = 8g + 4g
  13g = 8g + 4g + 1g
  14g = 8g + 4g+ 2g
  15g = 8g + 4g + 2g + 1g 
  Chúc bn học tốt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn