Toán Lớp 8: Các bạn giúp kình giải bài này nha: x³ – 4xy + 4x – y +x

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 8: Các bạn giúp kình giải bài này nha:
x³ – 4xy + 4x – y +x
Viết một bình luận