Toán Lớp 4: có 5 viên bi vàng , 4 viên bi xanh , 3 viên bi đỏ . hỏi có thể bốc ít nhất bao nhiêu vien bi để có 3 viên cùng màu

By Hoài Hương

Toán Lớp 4: có 5 viên bi vàng , 4 viên bi xanh , 3 viên bi đỏ . hỏi có thể bốc ít nhất bao nhiêu vien bi để có 3 viên cùng màu

0 bình luận về “Toán Lớp 4: có 5 viên bi vàng , 4 viên bi xanh , 3 viên bi đỏ . hỏi có thể bốc ít nhất bao nhiêu vien bi để có 3 viên cùng màu”

Viết một bình luận