Toán Lớp 4: cho ba số biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 327 ,tổng của số thứ hai và số thứ ba là 349 ,tổng của số thứ ba và số thứ nhất l

Toán Lớp 4: cho ba số biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 327 ,tổng của số thứ hai và số thứ ba là 349 ,tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 268 . tìm số thứ nhất . các bạn làm nhanh hộ mình nha mình đang cần gấp

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   $123$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì mỗi số được cộng hai lần với nhau nên hai lần tổng của ba số là :
  $327+349+268=944$
  Tổng của ba số là :
  $944:2=472$
  Số thứ nhất cần tìm là :
  $472-349=123$
  Đáp số : $123$

  Trả lời
 2.   Tổng ba số là :
        (327+268+349)÷2=472
    Số thứ nhất là :
       472-349=123
                   Đ/S:123
  ( Chú thích : Bạn để ý mỗi số được nhắc lại hai lần nên cộng các tổng vào thành tổng 2 lần ba số đó nên ta phải chia 2 )
   

  Trả lời

Viết một bình luận