Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 4 ? Số các số có bốn chữ số

Toán Lớp 4: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.
Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng
4
?
Số các số có bốn chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng
4

.

Comments ( 2 )

 1. câu 1: đáp án là:17 số
  Câu 2: Số các số có bốn chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 4 là:
  -1111, 1300, 1003, 1030, 1102, 1210, 1201 ,2110, 2011, 2101, 2200, 2020, 2002, 3001, 3100, 3010 và 4000
  *chúc bạn học tốt ~

 2. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 4
  -đáp án là:17 số
  Số các số có bốn chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 4 là:
  -1111,1300,1003,1030,1102,1210,1201,2110,2011,2101,2200,2020,2002,3001,3100,3010,4000
   thiếu mong mọi ngừi bổ sung
  hay mk xin hay nhất

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )