Toán Lớp 4: An có 72 viên kẹo đựng trong 6 túi, An cho bạn 2 túi. Hỏi An có bao nhiêu viên kẹo

By Ðan Khanh

Toán Lớp 4: An có 72 viên kẹo đựng trong 6 túi, An cho bạn 2 túi. Hỏi An có bao nhiêu viên kẹo
Viết một bình luận