Toán Lớp 4: a) 5 triệu, 7 trăm nghìn , 6 chục nghìn ,3 trăm ,4 chục , 2 đơn vị b) 5 triệu, 7 trăm nghìn , 6 nghìn , 3 trăm ,4 chục , 2 đơn vị c)

By Thanh Hùng

Toán Lớp 4: a) 5 triệu, 7 trăm nghìn , 6 chục nghìn ,3 trăm ,4 chục , 2 đơn vị
b) 5 triệu, 7 trăm nghìn , 6 nghìn , 3 trăm ,4 chục , 2 đơn vị
c) 5 chục triệu , 7 chục nghìn , 6 nghìn , 3 trăm ,4 chục , 2 đơn vị
d) 5 chục triệu ,7 triệu , 6 trăm nghìn ,3 chục nghìn ,4 nghìn , 2 đơn vị
Mn giúp em với :<

0 bình luận về “Toán Lớp 4: a) 5 triệu, 7 trăm nghìn , 6 chục nghìn ,3 trăm ,4 chục , 2 đơn vị b) 5 triệu, 7 trăm nghìn , 6 nghìn , 3 trăm ,4 chục , 2 đơn vị c)”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a  5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục, 2 đơn vị : 5 760 342
  b 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục, 2 đơn vị : 7 706 342
  c  5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục, 2 đơn vị : 50 076 342
  d  5 chục triệu, 7 triệu, 6 trăm nghì, 3 chục nghìn, 4 nghìn, 2 đơn vị : 57 634 002
  Chúc bạn hok tốt nha.
   

  Trả lời

Viết một bình luận