Toán Lớp 4: 8586-247-339 tính bằng cách thuận tiện nhất 776-25+325-76

Toán Lớp 4: 8586-247-339 tính bằng cách thuận tiện nhất
776-25+325-76

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 8586-247-339 tính bằng cách thuận tiện nhất 776-25+325-76”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 8586-247-339
  =( 8586 – 247 ) – 339
  =8339 – 339
  =8000
  2) 776 – 25+325 – 76
  =( 776 – 76 ) + ( 325 – 25 )
  =700 + 300
  =1000
  text{#Study Well}

Viết một bình luận