Toán Lớp 4: `100 + 12 + 3 + 56 + 65 + 1945` Help

By Xuân

Toán Lớp 4: 100 + 12 + 3 + 56 + 65 + 1945
Help

0 bình luận về “Toán Lớp 4: `100 + 12 + 3 + 56 + 65 + 1945` Help”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{  100 + 12 + 3 + 56 + 65 + 1945}$
  $\text{= (100 + 12) + (3 + 56) + (65 + 1945)}$
  $\text{=     112        +    59        +      2010}$
  $\text{=     171                          +       2010}$
  $\text{=                  2181}$
  $\textit{$o$ Nguyenngocchi}$

  Trả lời

Viết một bình luận