Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: tính cạnh của hình vuông , chu vi là 32 m

Toán Lớp 3: tính cạnh của hình vuông , chu vi là 32 m

Comments ( 2 )

 1. Vì hình vuông đó có chu vi bằng 32m nên
  Cạnh của hình vuông đó là: 32:4=8(m)
  Vậy cạnh của hình vuông đó là 8m
  Xin hay nhất
  nguyenquanghuy24#
   

 2. Ta có công thức : cạnh xx 4 = Chu vi hình vuông
  => Cạnh hình vuông đó là :
  32 : 4 = 8 ( m )
  Đáp số : ..
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )