Toán Lớp 3: tìm số chẵn có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4 , tổng chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục là số

By Thảo

Toán Lớp 3: tìm số chẵn có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4 , tổng chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục là số chẵn lớn nhất có một chữ số

0 bình luận về “Toán Lớp 3: tìm số chẵn có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4 , tổng chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục là số”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓
  Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là 8.
  Vì số hàng chục hơn hàng đơn vị là 4 nên ta chỉ có 1 trường hợp:62
  Đ/S:62

  Trả lời
 2. Số đó là 62 
  Giair thích: Vì chữ số hàng chục lớn hơn hàng đơn vị là 4
                    Chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị ra số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là 8
                    ⇒ Chỉ có 1 trường hợp là số 62
   

  Trả lời

Viết một bình luận