Toán Lớp 3: Nếu lấy 1/2 số cam và số bưởi được tất cả là 60 quả. Biết có 42 quả cảm. Hỏi có bao nhiêu quả bưởi?

Toán Lớp 3: Nếu lấy 1/2 số cam và số bưởi được tất cả là 60 quả. Biết có 42 quả cảm. Hỏi có bao nhiêu quả bưởi?

TRẢ LỜI

 1. Tổng số quả cam và số quả bưởi là:
       60 x 2 =120(quả)
  Có số quả bưởi là:
        120 – 42=78 (quả bưởi)
           Đáp số:78 quả bưởi
       Chúc bạn học tốt!!

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số quả cam và số bưởi là:
            60×2=120(quả)
  Có số quả bưởi là:
            120-42=78(quả)
                      Đáp số:78 quả
   

  Trả lời

Viết một bình luận