Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Một phép chia có số chia là 9, thương là 175, số dư là 7. Số bị chia trong phép chia đó là: A. 1582 B. 1682

Toán Lớp 3: Một phép chia có số chia là 9, thương là 175, số dư là 7. Số bị chia trong
phép chia đó là:
A. 1582 B. 1682 C. 1782 D. 1872

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   do ta có phép tính để tìm số bị chia là 175×9+7=1582
  nên đáp án của ta có đc là A

 2. Bài giải :
  Một phép chia có số chia là 9, thương là 175, số dư là 7. Số bị chia trong phép chia đó là: A. 1582
  Giải thích : đáp án là 1582 vì muốn tìm số bị chia trong một phép tính có số chia + thương + số dư 
  ta lấy số chia nhân cho thương rồi cộng cho số dư.
  Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!
  Nhớ cho năm sao, cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé !!!!!!!!!!
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )