Toán Lớp 3: Một phép chia có số chia là 9, thương là 175, số dư là 7. Số bị chia trong phép chia đó là: A. 1582 B. 1682

By Trang Ðài

Toán Lớp 3: Một phép chia có số chia là 9, thương là 175, số dư là 7. Số bị chia trong
phép chia đó là:
A. 1582 B. 1682 C. 1782 D. 1872

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Một phép chia có số chia là 9, thương là 175, số dư là 7. Số bị chia trong phép chia đó là: A. 1582 B. 1682”

 1. Bài giải :
  Một phép chia có số chia là 9, thương là 175, số dư là 7. Số bị chia trong phép chia đó là: A. 1582
  Giải thích : đáp án là 1582 vì muốn tìm số bị chia trong một phép tính có số chia + thương + số dư 
  ta lấy số chia nhân cho thương rồi cộng cho số dư.
  Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!
  Nhớ cho năm sao, cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé !!!!!!!!!!
   

  Trả lời

Viết một bình luận