Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 43cm,chiều rộng 8dm Tìm chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 43cm,chiều rộng 8dm
Tìm chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Chu vi:246cm
  Diện tích:3440cm^2
  Trình bày lời giải:
  Đổi 8dm=80cm
  Chu vi của hình chữ nhật là:
  (43+80)xx2=246(cm)
  Diện tích của hình chữ nhật là:
  43xx80=3440(cm^2)
  Đáp số:Chu vi:246cm
              Diện tích:3440cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi của hình chữ nhật ta lấy tổng chiều dài và chiều rộng nhân với hai
  Diện tích của hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân chiều rộng

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  8dm=80cm
  chu vi hình chữ nhật là
  (43+80)x2=246 cm
  diện tích hình chữ nhậ là
  43×80=3440 cm^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung