Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 25 cm , chiều rộng 15 cm . Một hình vuông có cạnh 21 cm a, tính chu vi hình chữ nhật và chu vi hình vuô

Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 25 cm , chiều rộng 15 cm . Một hình vuông có cạnh 21 cm
a, tính chu vi hình chữ nhật và chu vi hình vuông
b, chu vi hình nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu cm ?

TRẢ LỜI

 1. a.
  Chu vi hình chữ nhật là:
  (25 + 15) × 2 = 80  (cm)
  Chu vi hình vuông là:
  21 × 4 = 84  (cm)
  b.
  Do 84  cm > 80  cm nên chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật.
  Chu vi hình vuông lớn hơn là:
  84 – 80 = 4  (cm)
  Đáp số: 
  a)  84  cm
  b)  4  cm và chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a) Chu vi chữ nhật :80 cm
  Chu vi vuông : 84 cm
  b) Chu vi vuông lớn hơn và lớn hơn 4cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Chu vi hình chữ nhật là :
  ( 25 + 15 ) xx 2 = 80 ( cm )
  Chu vi hình vuông là :
  21 xx 4 = 84 ( cm )
  b Chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật vì : 80 cm < 84 cm
  Và lớn hơn số cm là :
  84 – 80 = 4 ( cm )
  Đáp số :  a) Chu vi chữ nhật :80 cm
                     Chu vi vuông : 84 cm
                  b) Chu vi vuông lớn hơn và lớn hơn 4cm

  Trả lời

Viết một bình luận