Toán Lớp 3: Mong mọi người giúp đỡ Y x 5 =875-825 400+y=750-50

By Thanh Tú

Toán Lớp 3: Mong mọi người giúp đỡ
Y x 5 =875-825
400+y=750-50

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Mong mọi người giúp đỡ Y x 5 =875-825 400+y=750-50”

Viết một bình luận