Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Hai số có tổng bằng 327, nếu giảm số thứ nhất đi 26 đơn vị và tăng số thứ hai 48 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu

Toán Lớp 3: Hai số có tổng bằng 327, nếu giảm số thứ nhất đi 26 đơn vị và tăng số thứ hai 48 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu

Comments ( 2 )

 1. $\text{Tổng sẽ tăng là:}$
  $\text{48 – 26 = 22}$
  $\text{Tổng mới là:}$
  $\text{327 + 22 = 349}$
  $\text{Đáp số: 349}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

 2. Giải đáp:
  349.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu giữa tổng ban đầu và tổng mới là:
          $48-26=22$.
  Tổng mới là:
          $327+22=349$.
                   Đáp số: 349.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )