Toán Lớp 3: co mot so bi chia thanh 8 tui moi tui duoc 14 vien bi hoi muon chia so bi do thanh moi tui 4 bi thi chia duoc bao nhieu tui

Toán Lớp 3: co mot so bi chia thanh 8 tui moi tui duoc 14 vien bi hoi muon chia so bi do thanh moi tui 4 bi thi chia duoc bao nhieu tui

TRẢ LỜI

 1. Có tất cả số bi là :
  8 xx 14 = 112 ( viên )
  Muốn chia số bi đó thành mỗi túi 4 viên bi thì chia được số túi là :
  112 : 4 = 28 ( túi )
         Đáp số : 28 túi

  Trả lời
 2.    Tổng số bi đã cho là : 
        8 xx 14 = 112 ( viên )
     Số túi chia được nếu mỗi túi có 4 viên bi là :
        112 : 4 = 28 ( túi )
                  Đáp số : 28 túi .  

  Trả lời

Viết một bình luận